چندي پيش اتحاديه اروپا بيانيه موسوم به «جمعبندي» اتحاديه اروپا در باره جمهوري اسلامي ايران را منتشر كرد.گذشته از بندهاي اول اين بيانيه كه همان تكرار مكررات دفاع اتحاديه اروپا از برجام است نقطه تمايزهايي نيز در اين بيانيه به چشم مي خورد كه ضروري است كه دستگاه ديپلماسي ما با چراغ روشن و با تدبيري كارشناسانه، از مفاد اين بيانيه عبور كند.

به گزارش قابوس نامه، 0اتحاديه اروپا در اين بيانيه روي چهار موضوع مشخص تاكيد كرده است كه از جهاتي، وجوه مشترك اروپائيان با متحد آمريكايي شان را نشان مي دهد.

نقاط مشترك بيانيه اتحاديه اروپا با بيانيه 12 ماده اي پمپئو وزير خارجه ترامپ شامل موارد زير مي شود:

• برنامه موشكهاي بالستيك جمهوري اسلامي ايران مغاير با قطعنامه 2231 شوراي امنيت تفسير شده است.

• از حضور نظامي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و به طور خاص در سوريه و يمن ابراز نگراني شده است.

• اروپائيان از فعاليت هاي به اصطلاح خصمانه و تروريستي ايران در اروپا! اظهار نگراني كرده اند.

• اروپا نگراني خود را نسبت به مسأله به اصطلاح نقض حقوق بشر و اعدام ها و ”تبعيض عليه زنان و اقليت ها“ در مفاد اين بيانيه گنجانده است.

محور چهارم اين بيانيه، همان وجه افتراق اروپايي ها با بيانيه 12 ماده اي پمپئو است. همان‌طور که دیده می‌شود، بیانیه اروپایی روی مواضع موشکی، منطقه‌ای و باصطلاح تروریسم جمهوري اسلامي ايران با بیانیه ۱۲ماده‌ای پمپئو و وزارتخارجه آمریکا که حکم مانیفست آمریکایی‌ها در رابطه با مناسبات با رژیم را پیدا کرد، اشتراک نظر دارد.

اروپایی‌های روی حفظ برجام تأکید مي كنند و سیاست‌شان اساساً همین است در حالی‌که آمریکایی‌ها با قاطعیت از برجام خداحافظی کرده و سیاست‌شان، تغییر برجام و توافق‌های دیگری است.

وجه افتراق بيانيه هاي اتحاديه اروپا و پمپئو نكته بسيار مهمي است كه دستگاه ديپلماسي ما يا حساسيتي نسبت به آن ندارد و يا اينكه آن را ناديده مي گيرد.

اروپا برای حفظ همین برجام بدون حضور آمریکا، که خاصیت چندانی هم ندارد، الزاماتی روی میز جمهوري اسلامي گذاشته اند. بیانیه اروپایی‌ها، نیم‌نگاهی به برجام و حفظ آن دارد و آن هم به این علت است که اروپایی‌ها برجام را می‌خواهند اما در تعادل‌قوای موجود نمی‌توانند اولتیماتوم‌های آمریکا را ناديده بگيرند!

در این میان اروپا با دو طرف روبه‌رو هست؛ یکی جمهوري اسلامي و ديگري آمریکا. حرف آمریکا مذاکره و امضای توافق با ايران به شرط آمدنش پای میز ۱۲شرطی است که پومپئو اعلام کرده است.

همانطور كه رهبر انقلاب تاكيد فرموده اند به اروپا نيز نمي شود اعتماد كرد. اما وزارت خارجه كشورمان چنين القاء مي كند كه اروپا تنها اميد و آخرين روزنه نجات است كه مي تواند وضعيت موجود را تغيير دهد و همين را به يك آب باريكه اي تشبيه مي كند كه در مقابل جمهوري اسلامي ايران باز مانده است.

بايد هوشيار بود و از تجربه برجام درس گرفت. اينكه در اين شرايط تنها به اروپا متوسل شويم خطاست؛ بايد ديد كه اروپا با تمام سياست هايش، تا چه ميزان به طرف آمريكا كشيده مي شود.

رصد حركت اروپا و سمت پيدا كردن آنها به مواضع ترامپ، و يا هرگونه نزديكي تاكتيكي و استراتژيكي اروپا نسبت به امريكا، يك ادله و پيام روشني است كه خبر از تنگ تر كردن حلقه محاصره عليه نظام جمهوري اسلامي ايران دارد. اينجاست كه مي بينيم كه حتي INSTEX و موافقت با FATF و SPV و پالرمو نيز هيچگاه رود نيل ما را براي عبور از بحران هاي اقتصادي در برابرمان باز نخواهد شكافت! چرا كه همه اين ها، تارهاي بهم تنيده امريكايي ها هستند كه اين بار از سوي بازار اروپا بما عرضه مي شود، لذا جاي تأمل دارد.

دانستن اين مهم براي آقاي ظريف و دستگاه تحت مسئوليت ايشان ضروري است كه ما مديون اروپا نيستيم. اروپاییان نمی‌توانند به خاطر این موضوع بر ما منت بگذارند زیرا ۱۲ تعهد برجامی‌داشتند که هنوز انجام نشده است و در واقع ما از آنها طلبکار هستیم و نه به آنها بدهكار.

نویسنده: علي صفاري

انتهای پیام/