آقای تاج زاده آزادی وامنیتی که امروزتو وامثال تو دارند حاصل خون بهترین فرزندان این ملت درارتش، سپاه و بسیج است ازتوطئه چینی دست بردار واز رافت اسلامی ومدارا نظام سو استفاده نکن.

به گزارش قابوس نامه به نقل از گلستان ما، روز گذشته بود که تاجزاده با اظهارات ضددفاعی وامنیتی خود بار دیگر حاشیه ساز شد که دکتر کریمی اول پاسخ وی را در قالب یادداشتی داده است.

در ادامه یادداشت را می خوانید:

تاج زاده که گفته "سپاه وارتش باید دریک دیگر ادغام شوند تاهزینه ها نصف شود." 

درپاسخ به یاوه گویی وی باید گفت ارتش وسپاه یک لشکرالهی اند که بیش ازگذشت چهل سال ازعمرپربرکت انقلاب اسلامی درکنارهم جانانه ازاسلام وایران عزیزدرمقابل دشمنان دفاع کرده اند وبرای کشورعزت وشرف به ارمغان آورده اند.

آقای تاج زاده رهبران فکری امثال تو دراوایل پیروزی انقلاب شعار انحلال ارتش را دادند که با تودهنی
حضرت امام (ره)روبروشدند.

بعد ازپایان جنگ نیزعده ایی مزدو رزمزمه ادغام ارتش و سپاه را سردادند که این باربا مشت محکم فرمانده کل قواه مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیزمواجه شدند.

مشکلات اقتصادی که شما مدعی آن هستید هزینه های دفاعی ارتش وسپاه نیست بلکه نتیجه تفکرغربگرایانی همچون شما و تقی زاده های جدید است که وابستگی و وادادگی به غرب را برای خودافتخارمیدانند و درمقابل استقلال خواهی انقلاب اسلامی و نظریه اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری که موجب رونق اقتصادی وعدم وابستگی به دشمنان می شود ایستاده اید.

جریان فکری شما چندین سال دولت ها را درجمهوری اسلامی بدست داشته ودارند ومانع استقلال اقتصادی وخودکفایی شده اند وبا اجرای سیاست های غلط و مغرضانه زمینه جولان رانت خواران واختلاس گران را که اکثر آنها ازهمفکران شما هستند فراهم نموده اند.

به عنوان مثال رفیق شفیق شما آقای حجاریان که ادعا نظریه پردازی جریان اصلاح طلبی دارد، به برکت تلاش برای روی کار آمدن دولت روحانی مدال سلطان واردات گندم را دریافت نمودند تا خودکفایی گندم راکه جشن گرفته بودن به وابستگی تبدیل کند.

متاسفانه گندم های وارداتی وی وخانواده اش طبق خبرها به استان گلستان هم رسیده است، البته جای گلایه ندارد چون شما وتفکر لیبرالی شما در استان گلستان ظاهرا حق آب وگل دارید.

وقتی برخی مسئولین طرازاول استان گلستان حامی فتنه گرانند ومحکومین امنیتی همچون شما را درآغوش می گیرند و درمناطق خوش آب وهوای گلستان اسکان پذیرایی وفرش قرمز پهن می کنند تادریک محیط امن و با آرامش بر علیه انقلاب رهبری عزیزوسپاه توطئه کنید.

آقای تاج زاده آزادی وامنیتی که امروزتو وامثال تو دارند حاصل خون بهترین فرزندان این ملت درارتش، سپاه و بسیج است ازتوطئه چینی دست بردار واز رافت اسلامی ومدارا نظام سو استفاده نکن.

آقای فتنه گر نمک نشناس خاموش باش ودم فروبند که دیر یا زود دست انتقام الهی گلو تو و امثال شما را که درمقابل ولایت راه شهدا وآرمان های انقلاب اسلامی هم صدا با ترامپ قمارباز قاتل سردارشهید سلیمانی شده اید راخواهد گرفت.

یادداشت از: دکتر حسین کریمی اول
انتهای پیام/