منطقه آزاد اینچه برون ظرفیتی در دستان استاندار جدید آبان 1400
منطقه آزاد اینچه برون ظرفیتی در دستان استاندار جدید

<p>در این گزارش به بررسی ظرفیت ها و چالش های حال حاضر منطقه آزاد اینچه برون می پردازیم.</p>


منطقه آزاد اینچه برون ظرفیتی در دستان استاندار جدید آبان 1400
منطقه آزاد اینچه برون ظرفیتی در دستان استاندار جدید

<p>در این گزارش به بررسی ظرفیت ها و چالش های حال حاضر منطقه آزاد اینچه برون می پردازیم.</p>


برای انتخاب مدیران به هیچ وجه تحت فشار کسی قرار نگیرید مهر 1400
رئیسی خطاب به استانداران جدید گلستان،همدان و گیلان:
برای انتخاب مدیران به هیچ وجه تحت فشار کسی قرار نگیرید

<p style="text-align: justify;">رئیس جمهور پس از رای اعتماد منتخبین استانداری سه استان گلستان،گیلان و همدان&nbsp;مواردی را خطاب به استانداران جدید گوش زد کرد.</p>


برای انتخاب مدیران به هیچ وجه تحت فشار کسی قرار نگیرید مهر 1400
رئیسی خطاب به استانداران جدید گلستان،همدان و گیلان:
برای انتخاب مدیران به هیچ وجه تحت فشار کسی قرار نگیرید

<p style="text-align: justify;">رئیس جمهور پس از رای اعتماد منتخبین استانداری سه استان گلستان،گیلان و همدان&nbsp;مواردی را خطاب به استانداران جدید گوش زد کرد.</p>


 اولین اظهارات علی محمد زنگانه استاندار جدید گلستان مهر 1400
اولین اظهارات علی محمد زنگانه استاندار جدید گلستان

<p>علی محمد زنگانه،استاندار جدید گلستان،در اولین اظهاراتش پس از انتصاب خود از ظرفیت های استان و برنامه های خود گفت.</p>


 اولین اظهارات علی محمد زنگانه استاندار جدید گلستان مهر 1400
اولین اظهارات علی محمد زنگانه استاندار جدید گلستان

<p>علی محمد زنگانه،استاندار جدید گلستان،در اولین اظهاراتش پس از انتصاب خود از ظرفیت های استان و برنامه های خود گفت.</p>


7 بیمارستان استان بیمار جدید کرونایی ندارد مهر 1400
روز های خوش کرونایی گلستان؛
7 بیمارستان استان بیمار جدید کرونایی ندارد

<p>عبد الرضا فاضلی رییس دانشگاه علوم پزشکی استان در جلسه ی ستاد استانی مقابله با کرونا از آخرین آمار بستری ها و واکسیناسیون استان گفت.</p>


7 بیمارستان استان بیمار جدید کرونایی ندارد مهر 1400
روز های خوش کرونایی گلستان؛
7 بیمارستان استان بیمار جدید کرونایی ندارد

<p>عبد الرضا فاضلی رییس دانشگاه علوم پزشکی استان در جلسه ی ستاد استانی مقابله با کرونا از آخرین آمار بستری ها و واکسیناسیون استان گفت.</p>


به جز علی آباد کتول همه ی مناطق آبی و زرد مهر 1400
آخرین رنگ بندی شیوع کرونا در استان؛
به جز علی آباد کتول همه ی مناطق آبی و زرد

<p>جدیدترین رنگ بندی رسمی شیوع کرونا در کشور منتشر و بر اساس آن مناطق آبی و زرد در استان گلستان، بیشتر شد.</p>


به جز علی آباد کتول همه ی مناطق آبی و زرد مهر 1400
آخرین رنگ بندی شیوع کرونا در استان؛
به جز علی آباد کتول همه ی مناطق آبی و زرد

<p>جدیدترین رنگ بندی رسمی شیوع کرونا در کشور منتشر و بر اساس آن مناطق آبی و زرد در استان گلستان، بیشتر شد.</p>


تسریع مکانیزه شدن کشاورزی در گلستان مهر 1400
تسریع مکانیزه شدن کشاورزی در گلستان

<p>ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و جهاد کشاورزی گلستان برای پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی ادوات کشاورزی تفاهم نامه امضاء کردند.</p>


تسریع مکانیزه شدن کشاورزی در گلستان مهر 1400
تسریع مکانیزه شدن کشاورزی در گلستان

<p>ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و جهاد کشاورزی گلستان برای پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی ادوات کشاورزی تفاهم نامه امضاء کردند.</p>


گلستان رتبه دوم آتش سوزی در ایران مهر 1400
گلستان رتبه دوم آتش سوزی در ایران

<p>گلستان از نظر فراوانی تعداد آتش سوزی در سال دومین استان کشور است.</p>


گلستان رتبه دوم آتش سوزی در ایران مهر 1400
گلستان رتبه دوم آتش سوزی در ایران

<p>گلستان از نظر فراوانی تعداد آتش سوزی در سال دومین استان کشور است.</p>


بازگشایی گره ریزگرد ها در گلستان به دست دامداران میسر است شهریور 1400
بازگشایی گره ریزگرد ها در گلستان به دست دامداران میسر است

<p>مدیریت چرای دام و انجام عملیات پیشگیرانه بهترین راهکار برای حل مشکل هجوم ریزگردها به شمال گلستان است.</p>


آرشیو