شماره : 10013
تاریخ : 1402-03-02 01:39
به مناسبت هفته کار و کارگر صورت گرفت؛ مصاحبه با مهندس عبدی بدراق نژاد رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان #گنبدکاووس به مناسبت هفته کار و کارگر.