شماره : 10013
تاریخ : 1402-03-02 01:39
به مناسبت هفته کار و کارگر انجام شد؛ گفتگو با رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی گنبدکاووس عبدی بدراق نژاد رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان گنبدکاووس در مصاحبه ای به مناسبت هفته کار و کارگر با خبرنگار ما به تشریح برنامه های این اداره پرداخت.