شماره : 10080
تاریخ : 1403-04-15 13:55
توزیع صندوق‌های اخذ رای در گنبدکاووس توزیع صندوق ها ساعت ۴:۳۰ صبح جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ شروع و ساعت ۶ صبح خاتمه یافت.