سلام مخاطب گرامی
شما می توانید از طریق راه های ذیل با هیئت تحریریه پایگاه اطلاع رسانی قابوس نامه ارتباط بگیرید:
* پست الکترونیک :      qaboos92@gmail.com             info@qaboosnameh.ir
*سامانه پیامک :                         3000272005
تلفن دفتر:                                            - 017
**  تلفن همراه :            09397867709      
آدرس دفتر:  استان گلستان - گنبدکاووس - خیابان طالقانی شرقی – خیابان طالقانی 2